Vai trò của báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng

Thời gian qua, báo chí đã làm tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng. Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đăng tải những tuyên bố, khẩu hiệu của Đảng, Nhà nước và những điểm nổi bật trong các dự thảo và văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Báo chí giúp người dân tăng hiểu biết về tham nhũng

Trong phạm vi cho phép, báo chí liên tục đưa tin về thực trạng và tác hại của tham nhũng, tình hình và kết quả công tác phòng chống kdlc tham nhũng, hoạt động của các cơ quan chuyên trách cũng như việc xử lý những vụ việc tham nhũng trọng điểm.

Báo chí- kênh tố cáo tham nhũng hiệu quả

Bên cạnh đó, báo chí cũng trở thành một kênh tố cáo hiệu quả và là diễn đàn nơi người dân thông tin, trao đổi, phản ánh, qua đó thể hiện nhận thức, quan điểm, thái độ đối với thực trạng tham nhũng, thực trạng công tác phòng chống tham nhũng hoặc đối với các vụ việc/hành vi tham nhũng cụ thể.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk7RZ-pu6jIewA5kIxAwTNn_iE1VvsRFBeDGF5laDDfRmXbJGQ

Đa số những cán bộ, công chức và lãnh đạo doanh nghiệp được phỏng vấn nhất trí rằng các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện ra nhiều vụ tham nhũng và gây áp lực buộc các cơ quan chức năng phải hành động trong những vụ tưởng như đã “chìm xuồng”. Họ coi các cơ quan truyền thông báo chí là một đồng minh hết sức quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng hậu quả của tham nhũng.

Có thể nói, báo chí là một phần không thể thiếu trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Nhưng liệu rằng nước ta đã thực sự coi trọng phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến này chưa?

 

Leave a Reply